Gemeente Overijse

Terugbetaling kadervorming

Deelnemers aan kadervorming, de vorming om een attest "animator in het jeugdwerk" te bekomen, kunnen 60% van de deelnamekosten terugbetaald krijgen door de gemeente als zij in Overijse wonen of actief zullen zijn in een Overijsese vereniging.

 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een deelnamebewijs kunnen voorleggen.

 

Voorwaarden:

  1. Enkel kadervorming die georganiseerd wordt door de regionale en/of nationale koepels van het jeugdwerk die erkend zijn door de afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, komt in aanmerking voor subsidiëring.
  2. De aanvrager moet een inwoner van Overijse zijn of een lid zijn van een jeugdvereniging van Overijse. Indien de aanvrager geen inwoner is van Overijse, wordt afgesproken met de gemeente waar de aanvrager woonachtig is, wie de kadervorming terugbetaald.

 

Bedrag:

De subsidie voor kadervorming bedraagt 60 procent van de kostprijs, zoals die werd betaald aan het vormingsinitiatief. Hierbij zijn echter uitgesloten: de kosten voor persoonlijke doeleinden, zoals bv. verplaatsingskosten, consumpties, andere kosten die geen betrekking hebben op het vormings­initiatief

 

Indieningsdatum + vereiste documenten:

Het attest en de originele betalingsbewijzen van de gevolgde vorming moeten binnengebracht worden op de jeugddienst na het volgen van de kadervorming.

 

Uitbetalingsdatum:

De uitbetaling van de subsidie gebeurt twee keer per jaar, in december en in mei.

Indien er op de begroting onvoldoende middelen zijn, gebeurt de uitbetaling na een begrotingswijziging.

Contact